ARKFORM
arkform  
 
 

Publikationsliste

Anja Margrethe Bache

udskriv denne side
Bøger

Marsh. R. & Bache. A. (2005). Råhus + Teknik:Ssamspillet mellem bygninger og
deres tekniske installationer
, SBi, Statens Byggeforskningsinstitut: Hørsholm.

Bache, A., (2004). Ny beton Ny form, med støtte fra Arkitektskolen Aarhus.


Artikler

Bache, A. (2006). Det præfabrikerede kompakte mikro-hjem, Arkitekten 1/06,
Arkitektens Forlag, København.

Bache, A. (2005). Tyndplader som facadebeklædning, Arkitekten 13/05,
Arkitektens Forlag, København, 6 sider.

Bache, A. (2005). New Concrete Technology - New Architectural Form, er stadig i
betragtning i magasinet Detail og andre magasiner i udlandet.

Bache, A. (2003). En ny betonteknologis formverden, Arkitekten magasin 09 105.
årgang, s. 19-21, København, Arkitektens Forlag, 3 sider.

Bache, Anja (2000). To Betonkirker, Arkitekten magasin 04 102. årgang, s.10-17,
København, Arkitektens Forlag, 8 sider.


Anmeldelser

Bache, A. (2006). Kunst og Kirke, Arkitekten 3/06, Arkitektens Forlag,
København, 2 sider.

Bache, A. (2005). CUMULUS, designkonference, Arkitekten 13/05, Arkitektens
Forlag, København, 2 sider.

Bache, A. (2005). Sted, Rum, Grænseflade, Arkitekten 13/05, Arkitektens Forlag,
København, 1 side.

Bache, A. (2006). BYG-ERFA buskonference, Arkitekten 2/06, Arkitektens Forlag,
København, 1 side.


Mindre indslag

Arkitekten 12/05 og 14/05, eksempler.


Afhandlinger

Bache, A. (2002). Compact Reinforced Composite, undersøgelse af en ny
betonteknologis Arkitektoniske potentialer vurderet I forhold til holdbarhed,
komfort og form, Aarhus, Arkitektskolen i Aarhus. 262 siders hovedrapport og 262
siders appendiksrapport.

Bache, A. (1994). CRC-metal, Lyngby, Danmarks Tekniske Universitet,
Procesteknisk Universitet. 297 sider, hvoraf 35 sider er bilag.

Bache, A., (1992). Undersøgelse af tilslag i frisk beton som funktion af
bindemiddelsammensætning og fremstillingsproces
, CBL Rapport No. 50,
Aalborg, Aalborg Portland A/S 65 sider.

Bache, A. & Henningsen, P. (1992). Kompositmaterialer, Lyngby, Danmarks
Tekniske Universitet, Procesteknisk Universitet, 112 sider.

Bache, A. (1991). Dispergering og flydeopførsel af finpartikel væskesystemer med høj volumenkoncentration, Aalborg, Aalborg Portland A/S, 47 sider.
 
tilbage til publikationer
Forside
Firmaprofil
Publikationer
C.V.
Kontakt